Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
WAT IS NLQAVET?
Print pagina

NLQAVET is een project geïnitieerd door het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP) met financiering vanuit de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het project bestond uit drie onderdelen. 

  • Het in kaart brengen van de huidige impact van kwaliteitszorg binnen MBO-instellingen. Deze inventarisatie heeft geleid tot een rapportage met beschrijving van de resultaten. 
  • Het ontwikkelen van een aanpak in pilots die het werken vanuit een kwaliteitscultuur in onderwijsteams vergroot.
  • Verspreiding opbrengsten pilots.

De inventarisatie en pilots zijn uitgevoerd door een projectteam van zes onderwijskundigen. Om de kwaliteit te bewaken is het werk van de het projectteam geëvalueerd door een externe evaluator.

EQAVET

EQAVET is het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het middelbare beroepsonderwijs. Doel van dit referentiekader is het vergroten de kwaliteit van het beroepsonderwijs in de EU landen door het vergroten van transparantie en vertrouwen in elkaars kwaliteitsborging. Het referentiekader dient als inspiratie om de huidige praktijk te verbeteren. EQAVET is gebaseerd op de PDCA-cyclus op systeemniveau en instellingsniveau. Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET is het contactpunt voor EQAVET. Meer informatie over EQAVET kun je vinden op www.eqavet.nl en www.eqavet.eu.Dit project is gefinancierd met Europese gelden. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website.

ZOEKEN
ZOEKEN
"Met elkaar in openheid werken aan kwaliteitsverbetering, dat is te danken aan de pilot."
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.