Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
AI-opdracht over werkwijze (HOE)
Doel interventies
Doel is om te benoemen wat de gewenste werkwijze (het HOE) is om het kwaliteitsdoel te realiseren, deze werkwijze is deels gebaseerd op de sterke punten en successen die nu al aanwezig zijn in het team.
Focus ligt op werken aan
-Kwaliteitsbewustzijn, -Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider

Deze oefening is gebaseerd op Appreciative Inquiry (AI). Centraal staan de vragen:

- Wat doet het team nu al om de gewenste kwaliteit van het kwaliteitsdoel te bereiken?
- Hoe wil het team ideaal gezien te werk gaan om tot de gewenste kwaliteit van het kwaliteitsdoel te komen?

Zij geven antwoord op kaartjes. Deze kaartjes worden vervolgens geordend, zodat men conclusies kan trekken over de ideale werkwijze van het team om het kwaliteitsdoel te realiseren.

1)Voorbereiden: schrijf de twee vragen op een flap

 

2)Opdracht aan het team uitleggen. Iedereen krijgt vier kaartjes in twee kleuren. De ene kleur is voor de ene vraag en de andere kleur is voor de andere vraag. Zij geven twee antwoorden per vraag en schrijven dat op een kaartje.

3)Leg twee flaps op de grond en vraag de deelnemers om hun kaartjes per vraag neer te leggen op de flap.

4)Vraag het team om de kaartjes te ordenen.

5)Bespreek het resultaat: wat valt op? Welke conclusies kunnen getrokken worden? Noteer 5 (of meer) kenmerken van de gewenste werkwijze van het team op een flap.

6)Bespreek met elkaar het resultaat: kan iedereen zich er in vinden? Is dit alles of ontbreken nog belangrijke vragen? Is inderdaad het beeld van het kwaliteitsdoel waar men aan wil gaan werken? Etc.(5 minuten)
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Individueel en daarna plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Kaartjes / Flip-over / Stiften
Tips en trucs
-Probeer ruimte te geven voor alle opmerkingen. Laat ook mensen aan het woord die weinig zeggen. / -Probeer in de groep om bevestiging te vragen door vragen zoals: herkennen andere dit ook? Zal ik dit als conclusie op de flap schrijven?
Tijd
45 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.