Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Follow-up cultuurscan team
Doel interventies
Doel is verdere verdieping in de uitslag van de cultuurscan. Inzicht in de cultuur van het team en bijbehorende oriëntatie.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsbewustzijn, Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
In groepjes analyseren de teamleden de antwoorden die vorige keer
gegeven zijn  bij de cultuurscan. Zij beantwoorden vragen zoals: 
  • Herkennen jullie de antwoorden?
  • Wat is jullie analyse? 
  • Trek enkele conclusies 
1)Toelichting van de vier oriëntaties van de scan
2)Team verdelen in groepjes van drie. Vragen aan de groepjes voorleggen. Vragen kunnen naar believen aangevuld worden.
3)Nabespreking, waarbij aandacht is voor de mate van herkenning (wat is wel herkenbaar, wat niet? Geldt dat voor iedereen? Waardoor komt dat?) en de conclusies die daaruit getrokken worden ( (en wat wil het team met deze conclusies doen?)
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
In groepjes van 3
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Analyse van de scan (deze interventie is een vervolg op Cultuurscan voor het team)
Tips en trucs
Loop tijdens het werken in groepjes langs en prikkel de docenten door vragen te stellen als: Wat betekent deze analyse voor hoe jullie nu werken? / Wat wil je ervan behouden? / Wat zou je anders willen? En waarom? Wat is ervoor nodig om dat te veranderen?
Tijd
Ongeveer 30 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.