Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Groepsnormen benoemen
Doel interventies
Teambetrokkenheid bij kwaliteitsdoel versterken vanuit bijvoorbeeld de sociale oriëntatie.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
Het team wil graag bijvoorbeeld de sociale oriëntatie versterken. Hiervoor hebben zij algemene argumenten en uitgangspunten benoemd. In dit onderdeel vertalen zij de abstracte, algemene uitgangspunten en argumenten in concrete groepsnormen. Ook wordt gekeken hoe het werken met deze groepsnormen opgenomen kan worden in de PDCA-cyclus van het team.

De begeleider geeft de opdracht. De opdracht luidt volgt: Hoe willen jullie afstemming tussen [SLB]-ers in het team organiseren op het punt van:
  • Betrokkenheid van de [SLB]-er bij de student?
  • Als [SLB]-er de verantwoordelijkheid bij de student laten en niet gaan pamperen?  

1)Bespreek [SLB] casuïstiek met elkaar waarbij het dilemma tussen betrokkenheid en loslaten zich voor deed.
Wat gaat nu al goed in het omgaan met dit dilemma?
Wat is je droom over hoe jullie als team met dit dilemma omgaan?
2)Bepaal op basis van jullie gesprek bij de vorige stap enkele groepsnormen (en die jullie bv ook kunnen gebruiken bij het bespreken van casuïstiek met elkaar).
3)Benoem een werkvorm om over dergelijke dilemma’s met elkaar af te kunnen blijven stemmen gedurende dit schooljaar: Wat doe je op welk niveau? (als er bijvoorbeeld opleidingsniveaus en teamniveaus zijn)
4)Uitwisselen en nabespreking
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
In groepjes en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Pen en papier (of flaps en stiften)
Tips en trucs
Deze interventie kan ook voor de andere oriëntaties, maar daar horen andere kenmerken bij dan bij de sociale oriëntatie. Bij stappen 2, 3 en de nabespreking gaat het erom dat er ook echt commitment is bij de afspraken die gemaakt worden. En de afspraken moeten realiseerbaar zijn. En stel ook de vraag: Wie gaat bewaken dat afspraken ook nagekomen worden? Als er zich bijzondere taferelen van samenwerking voordoen tijdens de groepsbesprekingen, benoem die dan ook in het kader van samenwerken, en vraag daarop door. Dan worden intenties/motivaties helder en kun je daarover uitwisselen, dan komt hetgeen dat onder de waterspiegel zit op tafel te liggen.
Tijd
90-120 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.