Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
PDCA-cyclus versterken
Doel interventies
Doel is om het werken met de PDCA-cyclus te verbeteren
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitssysteem, Kwaliteitsgericht handelen
Rol/taak begeleider
Het team benoemt de manier waarop zij nu werken met de PDCA cyclus en het thema waar ze mee bezig zijn. Hoe passen alle activiteiten rondom dat thema in de PDCA cyclus? Wat gaat hier goed in? En waar liggen wensen ten behoeve van de verbetering?

1)Geef een korte toelichting op PDCA met concreet voorbeeld uit de dagelijks praktijk van een docent
Vraag: Wat is de wens kijkend naar PDCA? (wat willen jullie anders dan hoe het nu is?)
Wat gaat nu al goed bij werken met PDCA bij [SLB];
Wat is je ideaalbeeld tav PDCA bij [SLB]; welke stappen ga je zetten; wie doet wat?
 • Hoe ga je zover komen?
 • Hoe ga je dat handhaven?
 • Wat ga je daarin zelf doen?
 • Wat heb je nodig van je collega’s?
 • Wat heb je nodig van je coördinator/leidinggevende?
 • Wat heb je nodig van de organisatie? 
2)Vraag: in welke stappen is het team goed?
 • Hoe sluit dat aan bij de 4 oriëntaties;
 • wat werkt vanuit jullie dominante oriëntatie mee en wat werkt tegen bij het werken met de PDCA; 
 • verken welk gedrag vanuit de twee niet dominante oriëntaties relevant is bij beter werken met de PDCA)
 • Noem eventueel voorbeelden. 
 • Wat betekent dit voor het kwaliteitsbewustzijn van het team?
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Plenair en in groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Pen & papier Denkbeeldige casus PDCA (zie bijlage) Kennis van werking PDCA
Tips en trucs
Deze interventie richt zich met name op de bovenkant van de ijsberg. Om de balans te bewaren kun je als begeleider proberen om te sturen op de onderkant van de ijsberg door juiste vragen te stellen die de onderkant van de waterspiegel zichtbaar en tastbaar maken. Dat betekent dat vragen met name op het kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitscultuur niveau zitten.
Tijd
60 minuten
Bijlagen
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.