Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Hoe te komen tot een goede afspraak?
Doel interventies
Doel is om als team tot efficiëntere en effectievere manier van afspraken te komen.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen, Kwaliteitscultuur
Rol/taak begeleider
In verschillende rondes maken de teamleden afspraken. Tussendoor reflecteren zijn op de manier waarop de afspraak tot stand kwam.

1)Ronde 1: Wijs een voorzitter aan. De voorzitter vertelt over een afspraak en probeert op zijn eigen manier om met het gehele team deze afspraak te maken. De begeleider houdt de tijd in de gaten en observeert de groep. (10 min)

2)Reflectie op ronde 1: De begeleider vraagt de voorzitter en de rest van het team wat er goed ging en wat niet. Hij reflecteert zelf ook op wat hij gezien heeft. Wat ging er goed in de communicatie, wat niet? (5 min)

3)Ronde 2: Wijs een nieuwe voorzitter aan. De nieuwe voorzitter van probeert toe te passen wat er zojuist in de reflectie van de eerste ronde is beschreven. Hij vertelt over de afspraak en probeert op zijn eigen manier om met het gehele team een afspraak te maken. De begeleider houdt de tijd in de gaten en observeert de groep. (10 min)

4)Reflectie op ronde 2. (5 min) Idem stap 2.

5)Laatste stap: samenvatten wat voor deze groep een goede manier is om afspraken te maken. Benoemen wat de valkuilen van de groep zijn.
Team of management
Beiden
In groepjes / individueel of plenair
Plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Tips en trucs
Als men tot een afspraak is gekomen, check dan of ieder individu van plan is om zich aan de afspraak te houden. Neem hier voldoende tijd en ruimte voor, zodat men de ruimte voelt om nee te kunnen zeggen.
Tijd
70 minuten (afhankelijk van teamgrootte)
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.