Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Oplossingen vanuit oriëntaties voor kwaliteitsvraagstuk
Doel interventies
Doel is om ideeën, oplossingen etc van onder de waterspiegel te koppelen aan aspecten boven de waterspiegel, zodat er effectieve oplossingen ontstaan.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen
Rol/taak begeleider
Vanuit de huidige en gewenste oriëntaties gaat het team oplossingen bedenken voor het kwaliteitsvraagstuk. Daarna vertalen zij deze oplossingen naar de praktijk, zodat deze concreet en duidelijk mogelijk worden.

1)Docenten gaan in twee groepen aan de slag met het uitwerken van mogelijke oplossingen voor het kwaliteitsvraagstuk. Het vertrekpunt voor de ene groep is het versterken van de huidige kwaliteiten en dominante oriëntaties. De andere groep start vanuit het ontwikkelen en vanuit de gewenste oriëntatie. Groepen zetten resultaten op flap (beelden of korte uitleg). De oplossingen schrijft men op een a4. Per oplossing 1 a4.

2)Tweetallen worden gevormd, die alle aan de slag gaan met een of meerdere oplossingen. Zij concretiseren de oplossingen, vertalen deze naar de praktijk.

3)Laat de oplossingen nogmaals doorgeven, zodat een nieuw duo ernaar kijkt. Zij maken de oplossing nog verder concreet of werken deze nog verder, zodat het duidelijk wordt wat deze oplossing vraagt in de praktijk van alledag.

4)De oplossingen worden opgehangen en iedereen bekijkt deze. 5)Men bespreekt deze oplossingen en beoordeelt ze op kwaliteit, bruikbaarheid, toepasbaarheid etc.

5)De meest nuttige oplossingen selecteert men. Geef opdracht om deze krachtig te verwoorden of te verbeelden, zodat duidelijk is wat de oplossing inhoudt en wat deze vraagt van mensen.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Flaps
Tips en trucs
Oplossingen focussen op zowel het wat en het hoe en op elementen boven de waterspiegel en onder de waterspiegel. Gebruik de volgende checkvragen: - Is er voldoende vanuit oriëntaties gewerkt? - Zijn de oplossingen bruikbaar en toepasbaar in de praktijk? - Is het beeld helder naar collega’s over te brengen?
Tijd
70 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.