Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
Concrete vervolgstappen formuleren
Doel interventies
Doel is om de visie, wensen en behoeftes te vertalen in concrete vervolgstappen, zodat ook daadwerkelijk gewerkt kan gaan worden aan kwaliteitsverbetering van het kwaliteitsdoel.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitsgericht handelen
Rol/taak begeleider
Het team gaat de visie en alles wat daaromheen is besproken vertalen naar concrete vervolgstappen. Men formuleert activiteiten, geeft aan wie daar bij betrokken is, wie is eigenaar is, welke voorwaarden en benodigdheden nodig zijn.

1)Alle teamleden gaan in groepjes van 3 een aantal stappen opschrijven die nodig zijn om de visie, zoals deze geformuleerd is uit te kunnen voeren. Deze stappen schrijven ze op gekleurde A4tjes.

Richtvragen daarvoor kunnen zijn:

•     Wat moet er ontwikkeld worden?

•     Uit welke activiteiten/stappen bestaat de intake?

•     Hoe borgen we de resultaten?

•     Hoe borgen we de kwaliteit van [het intakeproces/intake] resultaat?

•     Welke personen zijn betrokken en welke rol spelen deze?

•     Met wie moet gecommuniceerd worden en hoe gaan we dat doen?

•     Wat hebben we nodig om deze stappen te kunnen zetten?

•     Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om onze visie uit te laten komen?

De kleuren van de a4tjes staan voor verschillende soorten aspecten:

·          Geel = activiteiten

·          Rood = betrokken personen met hun rol

·          Blauw = voorwaarden en benodigdheden

·          Groen = Activiteiten die we nu doen, maar niet meer hoeven.

Ondertussen worden de waslijnen opgehangen.

De groepjes gaan nu de A4tjes op de waslijn hangen, zoveel mogelijk al in de juiste volgorde. Een mogelijkheid is ook om ze bijvoorbeeld aan de muur op te hangen.

2)Nu gaan we plenair of in groepjes bekijken wat het resultaat is. Waar iets ontbreekt wordt iets toegevoegd/aangevuld. Ook wordt de volgorde aangepast indien dat nodig is.

3)De teamleden gaan nu bij het A4 staan waar ze zich het meest bij betrokken voelen.

De teamleden die bij hetzelfde A4 staan vormen een groepje die daar mee aan de slag gaan. Ook bekijken welke A4tjes ze erbij kunnen pakken, wanneer niet alle A4tjes verdeeld zijn.

4)De groepjes krijgen 5 tot 10 minuten om te kijken hoe ze vanaf nu verder zullen gaan.

5)De groepjes delen kort het resultaat van hun korte overleg in de vorige stap. Spreek met elkaar af wanneer de volgende keer is dat het team hier op terug komt.
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
In groepjes en plenair
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
-Gekleurde A4 papier, stiften, waslijnen
Tips en trucs
Tijd
30 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.