Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
 
PILOTS
"Per pilot zijn doelen afgestemd op de situatie van het team gesteld."
INTERVENTIE
Print pagina
Naam interventie
PDCA-cyclus rondmaken
Doel interventies
De PDCA-cyclus rondmaken. Het doorlopen van alle vier de stappen van de cyclus is belangrijk om kwaliteit te bereiken. Met deze interventie maak je inzichtelijk of binnen elke stap van de PDCA-cyclus voldoende activiteiten ondernomen worden of dat er nog activiteiten aan toegevoegd moeten worden.
Focus ligt op werken aan
Kwaliteitssysteem
Rol/taak begeleider
Met behulp van kaartjes in 4 kleuren, maakt men de vier stappen van de PDCA-cyclus concreet. P staat voor PLAN, D staat voor DO, C staat voor CHECK en A staat voor ACT.

  • Selecteer een thema, bijvoorbeeld de intake. 
  • Geef elke stap van de PDCA-cyclus een kleur.
  • Ga in groepjes van vier bij elkaar zitten.
  • Benoem activiteiten die jullie ondernemen ten behoeve van de intake en plaats deze in de juiste stap van de PDCA-cyclus. Gaat het om het maken van plannen of het stellen van doelen, gaat het om het daadwerkelijk uitvoeren van de intake, gaat het om het controleren of gewenste doelen bereikt zijn of het gaat het om het bijstellen van doelen of plannen? Gebruik deze vragen om de activiteiten in de juiste fase van de PDCA-cyclus.
  • Sta vooral goed stil bij de activiteiten die horen bij de C en A.
  • Beoordeel vervolgens de uitkomst. Zijn jullie hier tevreden over? Zijn alle stappen van de PDCA-cyclus voldoende vertegenwoordigd?
  • Of zouden jullie graag nog activiteiten bij een van de fasen willen toevoegen. 
  • Met name is de A soms moeilijk te vervatten in een activiteit. Hoe zorgen jullie dat de A voldoende aandacht krijgt?
Team of management
Team
In groepjes / individueel of plenair
Groepjes
Rol/taak begeleider
Benodigd materiaal / voorbereidingen
Kaartjes van A6 formaat in vier verschillende kleuren
Tips en trucs
Wanneer gewerkt wordt in kleine groepjes, is het interessant om mensen die veel en mensen die weinig met de intake bezig zijn met elkaar te laten samenwerken. Zij krijgen zo meer inzicht de elkaars perspectief. Voor beiden kan dat interessant zijn.
Tijd
45 minuten
Bijlagen
Geen bijlages
REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.