Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
Kwaliteitsbewustzijn
Print pagina
Kwaliteitsbewustzijn (IK)


Kwaliteitsbewustzijn is het op individueel niveau vanuit eigen waarden en intenties streven naar kwaliteit. Deze waarden en intenties zijn bepalend voor het gedrag van betrokkenen. Het gaat om de keuze of motivatie om bepaald gedrag en handelingen wel of niet uit te voeren, die bijdragen aan kwaliteit. Het is voor een docent bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat hij respect heeft voor studenten en hen met openheid benadert. Dat draagt er aan bij dat zijn lessen goed landen en hij een rolmodel kan zijn voor de leerlingen. Of: een docent is ervan overtuigd dat het belangrijk is om zijn lessen goed te evalueren en vindt het belangrijk om deze het daaropvolgende schooljaar verder te verbeteren. Om te lezen hoe de verschillende aspecten van het denkkader met elkaar samenhangen, lees dan hier verder

Leiderschap en betrokkenheid als hefboom voor kwaliteitsbewustzijn

Duurzame kwaliteit vraagt om kwaliteitsbewustzijn van zowel docenten als van hun leidinggevenden. Twee sleutelfactoren hierbij zijn betrokkenheid en leiderschap:

·         Leiderschap: Leidinggevenden verbinden hun persoonlijke intenties met die van de organisatie en dragen deze uit; zij weten te inspireren en te sturen. Dit is de cruciale hefboom om kwaliteitscultuur en kwaliteitsbewustzijn in beweging te brengen. Voorbeeldgedrag, het rolmodel van leiders, heeft een beslissende invloed op de cultuur van een organisatie. Het is de hefboom om het wederzijdse vertrouwen te versterken. 

·         Betrokkenheid: Docenten in opleidingsteams werken met inzet vanuit een innerlijke drive en op een betrokken manier met elkaar, met hun studenten en met hun leidinggevenden. Zij krijgen de ruimte om vanuit hun kwaliteitsbewustzijn te werken. Zij scheppen met elkaar een kwaliteitscultuur. Betrokkenheid van medewerkers ontstaat door wederzijds vertrouwen tussen medewerkers en leiding.

 

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"De PDCA-cyclus was voor de pilot een non-begrip. Het leefde niet echt en dat doet het nu wel."
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.