Aan de slag
 
AAN DE SLAG
"De toolbox kan u helpen om op teamniveau te werken aan de betrokkenheid bij kwaliteitszorg"
 
DENKKADER
 
PILOTS
PILOTS
Werkwijze pilots

Vier teams uit vier mbo-instellingen hebben aan deze pilot deelgenomen. In drie van de vier pilots hebben de deelnemers veranderingen in de kwaliteitscultuur geconstateerd. Elke pilot bestond uit team- en managementsessies. Benieuwd naar de verhalen en de opbrengsten van deze pilots? Klik dan hieronder op een van de vier plaatjes van de pilots.

PILOTS
In de eerste pilot valt de keuze voor het onderwerp op studieloopbaanbegeleiding (SLB). Na het bepalen van de wijze waarop het team van deze instelling de SLB wil vormgeven, plaats het team haar werkwijze in de PDCA, zodat zij tijdig evalueren en hun aanpak bijstellen.
PILOTS
De tweede pilot betreft een team dat net een negatief oordeel van de inspectie heeft gekregen. Initiatiefnemer voor de pilot geeft aan het team een kans te gunnen om op een motiverende en positieve manier aan kwaliteit te werken. Deze pilot biedt deze kans.
PILOTS
Het team in pilot 3 wilde meer aantrekkelijk onderwijs. De verandering in de kwaliteitscultuur en het kwaliteitsbewustzijn vragen veel tijd. Voor verduurzaming van het effect van de pilot is de wijze waarop de teamleider en de iniatiefnemer het vervolg op de pilot oppakken essentieel.
PILOTS
Een werkgroep, bestaande uit leden van een groot onderwijsteam, heeft gewerkt aan het kwaliteitsdoel 'terugdringen van het aantal verlengers'. Door onvoldoende overeenkomst tussen doelen van het team en doelen van de pilot zijn in dit team geen directe veranderingen in de kwaliteitscultuur van het team aan te wijzen.
ZOEKEN
ZOEKEN
"Met elkaar in openheid werken aan kwaliteitsverbetering, dat is te danken aan de pilot."
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.