Aan de slag
 
AAN DE SLAG
 
DENKKADER
"Het denkkader is richtinggevend geweest voor de vormgeving en uitvoering van de pilots."
 
PILOTS
Kwaliteitscultuur
Print pagina
Kwaliteitscultuur (WIJ)


In een kwaliteitscultuur komt het gezamenlijke streven van een groep naar kwaliteit tot uitdrukking. Er zijn in het team bijvoorbeeld gezamenlijk gedeelde vanzelfsprekendheden die leiden tot kwaliteit, zoals het hanteren van een coachende aanpak bij loopbaanbegeleiding. Of als team steeds op het vinkentouw zitten voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Om te lezen hoe de verschillende aspecten van het denkkader met elkaar samenhangen, lees dan hier verder.

REAGEREN
E-mailadres:
Plaats hier uw reactie:
ZOEKEN
ZOEKEN
"De PDCA-cyclus was voor de pilot een non-begrip. Het leefde niet echt en dat doet het nu wel."